Sport en Spel Paleis

@

Huisreglement Sport en Spel Paleis

Onze huisregels

Om veilig en verantwoord te sporten en te spelen in Sport en Spel Paleis zijn er huisregels opgesteld. Deze regels gelden voor alle bezoekers. Bij het niet naleven van deze regels behouden wij het recht voor om de toegang te ontzeggen:

 • Kinderen t/m 12 jaar mogen sporten en spelen.
 • Voor kinderen onder de 12 jaar is begeleiding van 18+ verplicht.
 • Maximaal 2 begeleiders per kind.
 • Maximaal 5 kinderen per begeleider.
 • In verband met de veiligheid  mogen er maximaal 1500 bezoekers gelijktijdig in Sport en Spel Paleis aanwezig zijn.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • Het nuttigen van meegebrachte consumpties is niet toegestaan.
 • Consumpties mogen alleen aan tafel worden genuttigd.
 • Er vindt geen restitutie plaats op de verkoop van munten. U kunt de munten gebruiken bij uw volgende bezoek.
 • Afval dient in de afvalbakken te worden gegooid.
 • In verband met de veiligheid is het niet toegestaan dat kinderen kauwgom nuttigen tijdens het sporten en/of spelen.
 • In het Sport en Spel Paleis geldt een algeheel rookverbod.
 • Een aantal attracties mogen niet met schoenen worden betreden.
 • Scherpe voorwerpen en/of andere wapens zijn verboden.
 • Instructies van het personeel dienen altijd te worden opgevolgd.
 • Door het betreden van Sport enSpel Paleis gaat u akkoord met onze huisregels.
 • Sporten en/of spelen bij Sport en Spel Paleis is op eigen risico. De directie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan en verlies van uw eigendommen.
 • Het personeel van het Sport en Spel Paleis is bevoegd om naar eigen inzicht een attractie of onderdeel tijdelijk buiten werking te stellen, zonder dat dit recht geeft op compensatie. 
 • Het kan zijn dat wachtrijen eerder worden gesloten om ervoor te zorgen dat wachtende ook nog plezier kunnen hebben van de attractie voor de officiële sluitingstijd. 

Door het naleven van deze regels zult u een aangenaam verblijf hebben Sport en Spel Paleis!

Met sportieve groet,

Directie en medewerkers van Sport en Spel Paleis

Stel direct je vraag aan Sport en Spel Paleis